Psykisk ohälsa vår största utmaning

I en ny rapport från OECD konstateras att även om Sverige är duktiga på en del inom psykisk ohälsa området så är det mycket som återstår.
”Mental disorders account for one of the largest and fastest growing categories of the burden of disease with which health systems must cope, often accounting for a greater burden than cardiovascular disease and cancerMental disorders account for one of the largest and fastest growing categories of the burden of disease with which health systems must cope, often accounting for a greater burden than cardiovascular disease and cancer”
OECD slår alltså fast att psykiska sjukdomar är den hastigast ökande kategorin av sjukdomar och som ger ett lidande som ofta överstiger cancer och hjärt-kärlsjukdom. Världens hälso- och sjukvårdssystem måste hantera detta.
Jag instämmer till fullo. Vi har gjort stora satsningar inom psykisk hälsa området i Sverige och massor av utveckling har skett. Det är bara det att det inte räcker. Ökningen av psykisk hälsa, ökad vilja att söka hjälp och den ökade kunskap om effektiva behandlingsmetoder gör att trots stora satsningar håller vi inte jämna steg med utvecklingen. Det hjälper inte att vi gör bra och rätt om det inte är i tillräcklig omfattning.
Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson säger i DN idag: ”– Det är rimlig kritik och stämmer med min egen analys. Vi är inte tillräckligt rustade när det gäller tillgänglighet till vård och gör ofta fel prioriteringar inom primärvården. Sverige och västvärlden har inte hängt med när psykisk ohälsa till stor del ersatt somatiska sjukdomar”.

Min bild är att vi under de senaste 6 åren jobbat bra och lärt oss mycket med hjälp av de statliga satsningar som gjorts och med de överenskommelser med SKL som fokuserat på viktiga delar. Men det går för långsamt och är för tröga processer. Nu måste vi använda den kunskap vi har och växla upp till en gigantiskt utvecklings explosion som handlar om insatser i förskola, skola, familjecentraler, ungdomsmottagningar, primärvård, mörda- och barnhälsovård, företagshälsovård, socialtjänst, äldrevård och specialistsjukvården. Myndigheter som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Läkemedelsverket, SBU får kavla upp ärmarna, måla fartränder på kostymen och hjälpa oss att i rekordfart ta fram praktiskt användbara kunskapssammanställningar och riktlinjer. Staten får lov att se till att det finns grundutbildningsplatser som motsvarar behoven av personal med rätt kompetens, stödja utvecklings och kompetensutveckling av befintlig personal. Då kan kommuner och landsting koncentrera sig på hur vi ska omsätta kunskapen i praktiken, hur vi ska organisera verksamheterna så att vi kan säkra upp god tillgänglighet och hög kvalitet i de insatser som ges.
Tillslut: hela samhälletmåste inse att det inte är kroppsliga sjukdomar som är vår största utmaning just nu utan psykiska. Vi måste som OECD säger göra stora satsningar tidiga insatser, på lindriga tillstånd, och på svåra tillstånd på samma gång. Då kommer vi bli tvungna att prioritera om. Hela samhället måste omfatta den insikten om vi ska få politiker och tjänstemän i kommun, landsting och staten att göra tillräckliga satsningar på området.

OECD

Vi vill ofta tro att vi ligger så bra till i Sverige jämfört med andra länder men den här figuren från OECD rapporten visar att vi ligger lågt på andel som får hjälp i primärvården.  Även antalet psykiatriker, antalet vårdplatser är vi sämre än en del andra länder på.

2 thoughts on “Psykisk ohälsa vår största utmaning

  1. Anne Liljeblad

    Psykisk sjukdom är kroppslig sjukdom. Att låtsas som att psykiatriska tillstånd inte har med kroppen eller biologi att göra är kontraproduktivt.

    Svara
  2. Susanne R Suvanto

    Hejja! Stort tack för att du kämpar. Vi var många som lyssnade. Du myntade två bra ord också som jag nog snor, kommer ange upphovsmakerskan, Hjärnväg istället och järnväg och psykisk infrastruktur. Tack också för att du tig med ”mina” gamla!

    Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.