Månadsarkiv: oktober 2014

Ett ramaskri från psykiatriska vården

Det är rubriken på en krönika i Aftonbladet idag. Den liksom en artikel i Svenska Dagbladet hämtar data från en ny OECD rapport. SvD skriver att Svensk psykvård nu är på europeisk bottennivå.  Bara tre länder i Europa har lagre antal per 1000 inv. Sedan 1991 har vårdplatserna halverats.

Vi gjorde en inventering 2008 och 2009 då vi såg att vårdplatserna minskat kraftigt. Den bild vi fick då var att det fanns problem med tillgängligheten på många ställen i Sverige men att det inte var självklara samband med antalet vårdplatser. Den vård som erbjöds i öppenvård och det stöd och insatser som kommunen gav i boendet spelade också stor roll. Vår bild efter inventeringen och de diskussioner vi hade i landstingen gjorde att vi drog slutsatsen att vi nog nått en absolut miniminivå och inte kunde minska mer. Men idag ser vi att det faktiskt minskat ytterligare. När vi också ser att kostnadsutvecklingen dvs det utfall av faktiska kostnader för psykiatrin haft en svag utveckling i landstingen och psykiatrin inte hållit jämna steg med somatiken och primärvården är det bekymmersamt. det ser faktiskt ut som att trots satningar och trots en uppenbar ökad efterfrågan på vård för psykisk ohälsa så ökar inte resurserna till psykiatriområdet.

Som tur är finns det också roliga nyheter som aktiviteter inom Levnadsvaneprojektet och som här en satsning på goda levnadsvanor i psykiatrin i Värmland.

Idag har vi haft uppföljningsmöte i Självskadeprojektet och fått synpunkter på våra båda arbetsgruppers jobb med nationella enheter. Det går framåt. Vi har nu ett förslag om innehåll och kvalitetsuppföljning och ett om organisation och finansiering. Nu blir nästa steg att förankra och se om vi kan få beslut om gemensam finansiering.

I morgon är det I-nod seminarium och vi får stämma av hur långt vi kommit med stödet till integrerade verksamheter.

 

Får fortsätta

 

Hjärnkoll1Förra veckan avslutades med Hjärnkolls aktiviteter i olika former. Fredag var Mental Health Day som uppmärksammades med konferens här i Stockholm och på många andra platser i landet. Hjärnkoll har verkligen varit framgångsrikt. Det är få kampanjer som verkligen kan visa resultat men här märks faktiskt attitydförändringar i befolkningen. Hjärnkolls-ambassadörerna som kan bidra med sin egen berättelse men också ett inifrån perspektiv på olika frågor har varit en stor tillgång inte bara för att öka kunskapen allmänt i samhället utan i stor utsträckning också arbetet intensivt i olika utvecklingsprojekt.

Jag är så glad att de får finnas kvar och att de nu fortsätter i NSPHs regi.

Förändring, förbättring och framgång

”Det var väldigt vad era frågor är i ropet nu då”, sa en bekant jag mötte. Det stämmer. I valrörelsen och löftena inför att bli vald var det nästan ingen som nämnde psykisk ohälsa men nu när det är dags att ta tag i vardagen kommer det i en mängd olika sammanhang.

Eftersom alla våra projekt och utvecklingsarbeten avslutas sista december i år och vi inte har några beslut om fortsättning 2015 blev jag förstås glad när Lövén i regeringsförklaringen nämnde psykisk ohälsa (skolan på sid 5 och psykisk ohälsa på sid 11).  Jag blev också glad över att Gabriel Wikström vår nye Folkhälso- och sjukvårdsminister skickade en förfrågan om att ses.  Ddet hoppas jag är ett tecken på att det blir ett extra år med överenskommelse mellan staten och SKL om fortsatt arbete under 2015 och en nystart för en längre sammanhållen satsning.

Så har vi också en intensiv mediaaktivitet runt pom rådet. En del roliga positiva saker annat mera exempel på alla brister. Jag tycker att allt är bra. Vi måste fortsätta uppmärksamma det som inte fungerar samtidigt måste vi ha konkreta förbättringsförslag som kan leda till föreändring och bli framsteg i människors vardag. Några exempel:

Djävulsdansen om medberoende i SVT har fått mycket uppmärksamhet och visade på ett utmärkt sätt hur svårt det är och vilken risk för psykisk ohälsa det innebär för alla. När kända personer vågar ställa upp och på ett vanligt och mänskligt sätt beskriva tror jag att det innebär en lättnad för många som kände sig så ensamma. U-FOLD höll ett seminarium i Uppsala där flera medverkade. Det var riktigt bra.

SvD har en artikelserie där flera polika aspekter tas upp. Bland annat samsjuklighet och den stora risken för personer med psykisk sjukdom att dö en förtidig död på grund av kroppsliga åkommor som inte får bästa behandling. Svenska psykiatriska föreningen höll i förra veckan en konferens om psykisk ohälsa och kroppsligsjukdom tillsamman med sin a motsvarande föreningar för diabetes och primärvård. Riktigt bra det också. Här får man många hälsotips som gäller oss alla.

Så ny serie i radion Patienten och tystnaden. Om att det finns doktorer och annan sjukvårdspersonal som får fortsätta jobba trots att de begått brott. Startprogrammet om en psykiater. Programmet visar hur utsatt man är som patient när man mår psykiskt dåligt. Bra att vi pratar även om detta.