844 miljoner avsätts inom området psykisk ohälsa.

Jag måste erkänna att jag faktiskt pustade ut en del när jag hörde Stefan Löven läsa upp regeringsförklaringen och faktiskt nämna psykisk ohälsa. När vi så läste om budgeten

I budgetpropositionen skriver regeringen: ”Personer med psykisk ohälsa är en prioriterad grupp. Psykisk ohälsa är en av vår tids stora utmaningar. Exempel mår allt fler unga, särskilt kvinnor, dåligt i dagens samhälle. Här behövs långsiktiga satsningar på främjande av psykisk hälsa, förebyggande arbete och vård för psykisk ohälsa som kan ge hållbara förbättringar för framtiden. Regeringen avser att förlänga och förstärka nuvarande satsning på elevhälsan för att bl.a. motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa (utg.omr. 16 avsnitt 9.6.4). Hälso- och sjukvården behöver förstärkas så att det blir lättare att få tidig hjälp med psykisk ohälsa såsom ångest och depression. Samverkan mellan elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin och andra aktörer i samhället är avgörande för att tidigt kunna sätta in åtgärder. Den pågående satsningen inom psykisk ohälsa, PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa), kommer att bygga på handlingsplanen som reviderades under 2014. Regeringen anser att en överenskommelse bör ingås med landstingen genom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) även 2015. Samordning och samverkan kring den enskilde är ett prioriterat område. Särskilt viktigt är att fortsätta fokusera på tidiga och samordnade insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Det pågående arbetet för att minska behovet av tvångsåtgärder kommer att fortsätta under 2015 med särskilt fokus på barn som vårdas i psykiatrisk heldygnsvård. En samordnad och behovsanpassad kunskapsstyrning är av vikt för att nå målen i PRIO-arbetet. Arbetet för att förbättra attityder och minska fördomar mot personer med psykisk ohälsa har fortsatt hög prioritet. Regeringen avser återkomma om den fortsatta inriktningen för satsningen som ska främja en god psykisk hälsa samt säkerställa tillgången till adekvat behandling och andra stödinsatser.”

Vi vet ännu inte hur regeringen vill fördela pengarna. Men vi hoppas att alla våra inspel om ett mellanår 2015, med i stort sätt samma fördelning av pengar och en kort överenskommelse med SKL om utvecklingsarbete, gått fram.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.