Månadsarkiv: februari 2015

Tack till Hägglund

MILTON O HÄGGLUND

När jag såg Göran Hägglund på TV i kväll och hörde hans känslosamma adjö tänkte jag på när jag första gången mötte honom 2006 då Anders Milton lämnade över vår utredning, Ambition och Ansvar  SOU 2006:100. Ovanstående bild är från överlämnandet. Ja riktigt första gången var det ju inte eftersom vi i panik fick springa dit ett par veckor tidigare och överlämna delbetänkandet om rättspsykiatrin. Några lådor med böcker hade råkat levereras till Socialdepartementet för tidigt. Vi skulle egentligen lämnat detta delbetänkande samtidigt som slutbetänkandet. Men det blir inte alltid som man tänkt sig. Jag fick rusa ut och köpa svart kavaj och byxor. Kunde ju inte gå till departementet i säckiga skrivarbyxor (vi var i slutskedet och skulle strax lämna stora betänkandet till tryck). Göran Hägglund klämde in ett möte då jag och Anders Milton fick berätta vad vi tänkte om rättspsykiatrin.

Åter till Hägglund som Socialminister. Vi var lite oroliga för att den nya regeringen inte skulle vilja ta Psykiatrisamordningens förslag och göra den satsning vi föreslog eftersom  Milton från början tillsattses av den Socialdemokratiska regeringen. Men redan vid överlämnandet sa han att han tänkte ta psykiatrisatsningen vidare. Så blev det också. 2007 avsattes pengar och sedan fortsatta det med lite olika inriktning men faktum är att vi haft en 8 årig satsning med förra regeringen. Psykisk ohälsa och samhällets insatser för att möta behoven har varit en prioriterad fråga. Psykisk ohälsa kom med i regeringsförklaringen och varit en av de frågor Hägglund tagit upp då han haft dialog med landstingen. Under de år då Hägglund ledde socialdepartementet har faktiskt frågorna kommit högre upp på agendan än tidigare. Sedan tror jag att vi är helt eniga om att det inte hänt tillräckligt och att det är mycket som återstår.

Igår var jag med på KD:s kommun och landstingsdagar i Örebro. Var inbjuden att delta i ett seminarium om skolan med temat ” En skola som motiverar och förstärker det positiva”. Jag pratade förstås psykisk hälsa och skolresultat. Stort intresse för tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Träffade många KD politiker som stöder vårt arbete på nationellt och i kommuner och landsting. Däremot träffade jag inte Hägglund.

avslutningskonferensen  hade vi med  Göran Hägglund på Film. Jag visade en snutt där han framtidsspanar innan Gabriel Wikström talade (kommer som punkt nr 10). Wikström sa i sitt tal att den nuvarande regeringen kommer att fortsätta satningar på psykisk hälsa. Han tackade också Göran Hägglund för det han gjort inom området. Det vill jag också göra.

Stort Tack Göran Hägglund.

Minister Hägglund och SKLs förste vice ordförande Lennart Gabrielsson på scenen

 

 

 

Barn i samhällets vård

forte

I onsdags morse var jag med på ett seminarium hos Forte om Barn i samhällets vård, en forskningsrapport sammanstäld av  Bo Vinnerljung och Tore Andreassen. Rapporten lyfter fram samhällets tillkortakommanden med att ge de barn som tas om hand av samhllet den goda start i livet de borde få. Vi var överens om att det är särskillt allvarligt att vi inte lyckas ge dem de skolframgångar som de så väl skulle behöva. Barn i samhällsvård får inte alls lika bra skolresultat som barn i stort och det är ofta särskilt stort gap mellan faktiskt resultat och de resultat barnet skulle ha potential för bland de mest begåvade barnen. http://www.skolfam.se/
SkolFam som vi jobbar aktivt för att sprida är en metod som vi vet kan ge barn bätter skolresultat. Det finns nu i 22 kommuner men det borde förstås finnas tillgång till i alla 290 kommunerna.

Första dagen på det nya

webb_hander-olika-aldrar_780x380-780x380

Det känns så eftersom vi hade våra två slutkonferensdagar igår och förrgår. Det blev två riktigt bra dagar. Tack vara alla fantastiska medarbetare och inhyrda hjälpare. Det är tur ni inte vet hur rysligt hårt alla jobbat den senaste veckan för då skulle ni kanske ifrågasätta mitt ledarskap. Men mera allvarligt är det helt fantastiskt att få arbeta tillsammans med ett gäng som brinner så intensivt för att förändra och göra gott. Dessutom har vi väldigt roligt tillsammans.

De två dagarna blev ett smörgåsbord med allt, ja en hel del, av det vi gjort de senaste åren. Alla delprojekt bidrog med olika delar. Första dagen mest om insatser till personer med komplicerad problematik, med temat hjärna och hjärta. Dag två handlade om barn och unga och var Psynkens dag. Ni hittar länkar till webbsändningarna av de två dagarna på hemsidan. Där finns program, material och alla småfilmer som producerats till konferensen för att ni alla ska kunna använda dem i ert arbete på hemmaplan.

gudrun mfl

Igår vara det nyårsafton på det Kinesiska året. Det var alltså sista dagen på det gamla. Idag är första dagen på det nya året. Vi har tjyvstartat lite och är redan ingång med några av våra intensiva case som vi ska göra under året. Ett annat uppdrag för året är att sprida det vi gjort och det kan man väl säga att vi verkligen gjortt de senaste dagarna.

Så nu full fart för psykisk och kroppslig hälsa. En lagom blandning av jobb och fritid, sömn och motion, bra mat och meningsfullt innehåll i livet det främjar hälsa i både kropp och själ.

Så hej och hå!

1610886_10153685490956164_992389067214275830_n

Ny samordnarkompis

Jag har fått en ny partner. Regerinen har utsett Kerstin Evelius till ny samordnare. Hon kallas  Nationell samordnare för statens insatser på området psykisk hälsa. Utsedd av Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Kerstin har varit ämnessakunnig på Socialdepartentet sedan 2012 alltså under hela PRIO-satsningen.  Vi även jobbat tillsammans i Nationell psykiatrisamordning så vi känner varandra väl. Vi kommer bli ett bra par tillsammans. Samtidigt är det självklart tråkigt att Anders Printz slutar. jag ska försöka få till ett litet avslutningssamtal med Anders idag och i morgon som avslutning av våra konferensdagar. Program och länk till webbsändning finns på vår nya hemsida: http://www.uppdragpsykiskhälsa.se

Egen pepp

Larmrapporterna duggar tätt. Idag var det bristen på platser för tvångsvård för missbrukare. Här om dagen socialtjänstens kris och bristerna i den sociala barn och ungdomsvården och bristen på vårdplatser i sjukvården. Det är lätt att känna uppgivenhet och att ingenting händer. Men det är inte bara negativt. Många människor får faktiskt en fantastisk hjälp av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jag tänkte på det i går kväll när jag träffade alla barnpsykiatrins chefer. Ämnena och de diskussionerna som fördes var uppiggande och visade på en utvecklingstakt och förändringanda i barnpsykiatrin som lovar gott. Det är en helt annan diskussion idag än för 6 år sedan.

Det har hänt en hel del under de senaste åren. Jag kan minnas en mängd andra diskussioner och möten för 5-10 år sedan som var så nedslående för det kändes som så lång uppförsbacke innan vi skulle få fart på utvecklingen. Nu rör det sig framåt även om takten måste bli mycket högre.

Jo jag känner en stor otålighet över att det går så långsamt. För vi har så stora utmaningar i dagens samhälle att vi inte har tid att vänta och se om det blir bättre. Vi måste hitta nya och mycket effektivare arbetssätt vara sig det handlar om utvecklingsarbete eller vanlig rutinvård. Vi måste se till att använda alla medarbetare bättre. Det är faktiskt fräckt att vi har ett system där det inte är tydligt att vi kan ge mer vård och stöd trots fler anställda. Det är fräckt mot alla medarbetare att vi har system och organisationer som äter upp vår tid till aktiviteter som inte kommer patienter och klienter till del. Vi är tex fler läkare än någonsin men alla är tröttare än någonsin trots att vi inte producerar så mycket mer vård sammantaget. Då är det ju något som är fel.

Så det är bra att larmrapporterna svider lite i skinnet. Vi måste känna att det inte är något att vänta på utan att alla tar sitt ansvar direkt idag och gör vad vi kan för att möta Sveriges alla utmaningar.

Kommission för jämlik hälsa

 

Regeringen har ju fattat beslut om att inrätta en kommission för jämlik hälsa. Nu drar man igång det arbetet. Sammansättningen och uppdraget är under framtagande. Idag var en slags uppstart med ett seminarium med många inbjudna.

Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wickström inledde med ett engagerat och bra tal. Hans målmedvetenhet känns hoppingivande.

Vi fick höra korta inspel kring var vi står och vad vi redan vet idag. Marmot, den store gurun inom området, var med kort på film och berättade att han varit i Sverige många gånger de senaste åren. Siffror på ojämlikheterna i hälsa visades och vad de kommissioner som hittills jobbat kommit fram till, exempelvis: Malmökommissionen, Östgöta kommissionen och förstås de internationella arbete som gjorts. Alla var överens om att nu måste vi gå från ord till handling!

Det var få som pratade om psykisk hälsa inledningsvis men efter publikens frågestund uppmärksammades ämnet allt mer. Slutsatsen var att många insåg att vi måste göra ”verkliga” insatser för att påverka hälsan i verkligheten. Att insatserna måste nå dem som bäst behöver det annars ökar bara skillnaderna mer.

Det var en bra eftermiddag och det är tydligt att vi redan vet mycket, Att det som nu måste till är målmedvetna satsningar som tar fasta på det vi vet, som riktar sig mot det som måste förändras och som förmår anpassa samhällets stöd och insatser till individerna. Det handlar om generella insatser för att förändra strukturella fenomen men det handlar också mycket om att nå individerna i rätt tid och på rätt sätt.

Folkhälsa byggs underifrån, sa Anders Ekholm, med individer som lever ett hälsosammare liv. Det kan vi förstås påverka genom att skapa en miljö som möjliggör ett gott liv och insatser som kan stödja människor att välja bort det ohälsosamma.

I världen uppmärksammas allt mer att i vissa lägen kan allmänna generella preventionsinsatser snarast öka hälsoklyftorna. De som redan mår och har det ganska bra tar till sig av de förebyggande insatserna i samhället medan de som bäst skulle behöva insatserna inte nås av dem eller inte väljer att ta del av dem. Generella insatser som skulle vara för alla blir insatser för dem som redan ligger bäst till. Därför måste vi i högre utsträckning satsa på riktad prevention dvs anpassa utbudet av förebyggande och hälsofrämjande insatser så det verkligen når de som bäst behöver.

På gång

Nu är vi på gång med arbetet tillsammans med Kronoberg där vi vill skapa en modern BUP-klinik och samtidigt en modell för verksamhetsutveckling och en inventering av vad som kan förväntas av en BUP- klinik 2015. Ja, vi tänker försöka ringa in vad vi tror förväntas de närmaste 5 åren.

Igår var jag i Växjö och träffade BUP-chef, förvaltningschef , hälso- och sjukvårdsdirektör och företrädare för kommunernas socialtjänst. Bara detta är spännande och hoppingivande. Kommunen är också med redan från början. Självklart kan man tycka eftersom de är en av de viktigaste samarbetspartnerna. Hann inte träffa skolcheferna för det snöade så men det gör jag nästa gång. Vi kommer att starta arbetet med att intervjua alla medarbetare och med hjälp av dem alla göra en GAP-analys. Jag imponeras av Kronobergarnas beslutsamhet. Vi har något som vi kallar för ”gemensam beslutsamhet” det vill säga att alla nivåer och parter som berörs av en förändring fattar de beslut som behövs kring mål, resurser och deltagande i förändringsarbetet. Varje medarbetare behöver fatta beslutet: Ja jag är med och är beredd att hjälpa till även om det kommer att kosta på lite. Varje chef behöver fatta beslutet att delta, stödja och vara beredd att fatta de kommande beslut som behövs för att jobbet ska flyta på. Kronoberg är på väg. Jag kommer säkert att återkomma många gånger kring detta.