Kommission för jämlik hälsa

 

Regeringen har ju fattat beslut om att inrätta en kommission för jämlik hälsa. Nu drar man igång det arbetet. Sammansättningen och uppdraget är under framtagande. Idag var en slags uppstart med ett seminarium med många inbjudna.

Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wickström inledde med ett engagerat och bra tal. Hans målmedvetenhet känns hoppingivande.

Vi fick höra korta inspel kring var vi står och vad vi redan vet idag. Marmot, den store gurun inom området, var med kort på film och berättade att han varit i Sverige många gånger de senaste åren. Siffror på ojämlikheterna i hälsa visades och vad de kommissioner som hittills jobbat kommit fram till, exempelvis: Malmökommissionen, Östgöta kommissionen och förstås de internationella arbete som gjorts. Alla var överens om att nu måste vi gå från ord till handling!

Det var få som pratade om psykisk hälsa inledningsvis men efter publikens frågestund uppmärksammades ämnet allt mer. Slutsatsen var att många insåg att vi måste göra ”verkliga” insatser för att påverka hälsan i verkligheten. Att insatserna måste nå dem som bäst behöver det annars ökar bara skillnaderna mer.

Det var en bra eftermiddag och det är tydligt att vi redan vet mycket, Att det som nu måste till är målmedvetna satsningar som tar fasta på det vi vet, som riktar sig mot det som måste förändras och som förmår anpassa samhällets stöd och insatser till individerna. Det handlar om generella insatser för att förändra strukturella fenomen men det handlar också mycket om att nå individerna i rätt tid och på rätt sätt.

Folkhälsa byggs underifrån, sa Anders Ekholm, med individer som lever ett hälsosammare liv. Det kan vi förstås påverka genom att skapa en miljö som möjliggör ett gott liv och insatser som kan stödja människor att välja bort det ohälsosamma.

I världen uppmärksammas allt mer att i vissa lägen kan allmänna generella preventionsinsatser snarast öka hälsoklyftorna. De som redan mår och har det ganska bra tar till sig av de förebyggande insatserna i samhället medan de som bäst skulle behöva insatserna inte nås av dem eller inte väljer att ta del av dem. Generella insatser som skulle vara för alla blir insatser för dem som redan ligger bäst till. Därför måste vi i högre utsträckning satsa på riktad prevention dvs anpassa utbudet av förebyggande och hälsofrämjande insatser så det verkligen når de som bäst behöver.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.