Månadsarkiv: maj 2015

Behov av att se resultat

Det är mycket som händer just nu. Jag gissar att det är vårterminsavslutningshetsen som satt in. Ni vet: allt ska bli klart till semestern. Själv har jag gjort en offensiv i trädgården i helgen. Skrapat och målat den vita urnan som jag ärvt efter faster Elsa och farbror David. David har gjutit den själv. Han var gjutare på SJ och hade gjort hundratals sådana där urnor som fanns utplacerade på alla stationer runt om i landet. Den är jättetung och behövde lyftas upp lite så familjen fick assistera. Jag undrar hur de flyttade de här urnorna på Davids tid. Han hade ju inga truckar osv. Kanske var det därför de gjorde dem just av cement. Att ingen skulle kunna ta dem med sig.

Vi (Maria, Karin, Agneta och jag) var i Kronoberg torsd-fred förra veckan. Fick jobba tillsammans med chefer från alla kommuner och landstinget. Det var så spännande och lärorikt. Det ingår som en del i det jobb vi gör med Kronoberg kring BUP. En välfungerande BUP förutsätter att det finns bra socialtjänst och skola att samspela med. Det var därför vi fick vara med och diskutera gemensamma lösningar för barn och unga i risk att behöva placeras av socialtjänsten eller behöva heldygnsvård i psykiatrin. Verkligheten i Kronoberg visar verkligen på hur svårt det är för små kommuner att klara sina uppdrag och hur olika det är för till exempel Växjö och Lessebo – en stor kommun som är elva gånger större än den lilla. Dessutom har Lessebo tagit emot många fler nyanlända per invånare jämfört med Kronoberg i stort. Ja det är fullt av utmaningar. Att hitta lösningar över kommungränser för socialjour, team för hemmaplanslösningar, stöd till placerade barn, tidiga insatser i skolan mm blir en lovande lösning. Jag hoppas Kronoberg vågar pröva nya och kanske lite okonventionella lösningar.

Vi jobbar också vidare med stöd till kommuner kring sociala investeringar. Det är mycket spännande och många är helt med på synvändan det vill säga att se insatser till barn och unga som en investering inte som en kostnad. Men om vi ska få tankarna omsatta i praktiken måste det till konkreta lösningar på vad man gör, hur det följs upp, resultaten konstateras och det går att se att insatsen gett ett tydligt mervärde även ekonomiskt. Jag tror inte det går att få till detta i större skala om vi inte kan följa positiva resultat och minskade kostnader. Jag vet att det finns de som tycker att vi krånglar till allt med våra krav på mätningar. Men jag är helt säker på att detta inte kommer att lyckas om vi bara säger att vi vet att det är lönsamt med tidiga insatser genom att räkna ut hypotetiska vinster. Till sist måste allt visas i verkligheten.

Ja det är mycket av det som pågår inom Uppdrag psykisk hälsa som det är svårt att säker veta resultaten av. Därför är det så skönt med en tydlig vitmålad kruka utanför köksfönstret. Ett konkret resultat!