Månadsarkiv: juni 2015

Vad drömmer du om?

blommor under kudden

Vi behöver nya lösningar inom en mängd olika områden om vi ska kunna möta morgondagens utmaningar. Den här förmiddagen har vi ett webinarium på SKL om kommande utmaningar. Det är betydligt lättare att beskriva alla våra utmaningar än att säga vad vi vill. Listan över utmaningar är jättelång:
personalförsörjning – det saknas personal i många delar av välfärdssektorn, ökat antal äldre, nyanlända, hemlösa, utsatta EU-medborgare, våldsutsatta kvinnor, barn & unga och deras skolresultat, psykiska hälsa, möjlighet att få jobb och bostad, missbruksvården, den pressade barn- och ungdomsvården, osv…

Min känsla är att hela diskussionsklimatet i Sverige; på chefsnivå, politisk nivå, i kommuner, hälso- och sjukvård och på statlig nivå är bättre på att tala om vad som är fel och vad andra borde göra bättre än ansatsen ”vi ska…”.
Vi behöver få veta och diskutera de visioner man har och vilka drömmar om reformer vi har. Med andra ord, det är förslag på konkreta lösningar vi behöver.

Lägg massor av blommor under kudden och kom igen med konkreta visioner.