Månadsarkiv: november 2015

En dröm eller…

I förrgår var det stormöte om SIP (Samordnade individuella planer) och idag var det konferens om Sociala investeringar. Nu börjar verkligen alla årens hårt arbete med barn och ungas psykiska hälsa via Modellområdes projektet till Psynk bära frukt. Många massa bra saker på gång. Arbetet som Norrköping och Örebro gör är riktigt bra och i morgon kommer ca 100 personer och är med på utbildning om hur man praktiskt gör sociala investeringar. Men först var det stormöte idag.

Arne Holte inledde på förmiddagen och verkligen i högform. Han hade gjort en presentation som beskrev hur det skulle kunna vara om Stefan Löfven och Magdalena Anderson gjorde ett 10-punktsprogram om psykisk hälsa. Tomas Bokström gjorde en snabb överblick om sociala inveseteringar.  Sedan presentationer och lokala exempel.

Holte

Att förlora sin etiska kompass

Det var riktigt tungt att gå iväg till Läkarsällskapets tisdagssammankomst för att diskutera etik och korruption efter att ha hört regeringens nya åtgärder kring flyktingar. Men en sak i taget.
Seminariet var anordnat av Lennart Levi som säger att samhällets och vår egen värdegrund påverkar otaliga politiska, juridiska, ekonomiska, medicinska och andra transaktioner och beslut världen över. Beroende på dess innehåll och det sammanhang där den tillämpas kan den främja människors hälsa och välbefinnande – eller vara farlig för liv och hälsa. Han har därför tagit initiativ till ”Poznan Declaration” som föreslår kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning. Det var ett spännande och lärorikt seminarium som finns filmat och ska bli tillgängligt på Läkaresällskapets hemsida. Trots trevligt seminarium och eftersamtal med ett antal pensionerade läkare kände jag mig sorgsen på vägen hem.
Dagens beslut om förändrad flyktingpolitik känns så fel. Jag kan inte se att vi och då tänker jag på Sverige i stort gjort vårt allra bästa för att kunna ta emot så många som möjligt i landet. Visst vi behöver andrum men det beror på att vi inte tagit situationen på allvar från början, att nödvändiga beslut drar ut på tiden och att inte hela Sverige hjälps åt. Min bild är att vi visst klarar att ta emot ett stort antal nyanlända per år men vi kan inte ha bara några få kommuner som står för hela mottagandet. Vi måste självklart sprida ut ansvaret.
All den medmänsklighet som vi beskrev oss ha i höstas när vi såg bilden på den döda lilla pojken på stranden var är den. Varför är människoliv inte lika mycket värt nu. Sverige kan inte vara så generösa när inte andra är. Den relativa synen på vad som är rätt och fel är en av de faktorer som beskrevs som orsak till korruption på seminariet i kväll. ”Om andra gör fel så har jag också rätt att göra det.”
Många hyllar pragmatism och säger sig vara pragmatiker. Visst det är jättebra om det innebär att man är bra på att praktiskt lösa saker på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. Men det finns en stor fara som man hela tiden måste vaka på: ”att ändamålen helgar medlen”, att vi förändrar vår syn på vad som är rätt och fel utefter vad som är praktiskt och lättaste vägen att gå. Risken att vi tappar vår etiska kompass är överhängande.
Jag tycker att dagens beslut inskränker den asylrätt vi tidigare varit så rädda om. Jag är rädd att det här är ett steg mot att vi överger den.
Mitt sätt att hantera detta blir att ägna mig ännu mer åt att hitta bra lösningar för hur vi ska kunna stödja landsting och kommuner att möta nyanländas psykiska hälsa bättre. Vi har börjat arbetet med att samla in goda exempel. Lägg in allt ni känner till i vårt insamlingsverktyg. Följ på webben vad vi gör.

Folkhögskoleanda

Finns det en speciell folkhögskoleanda? Ja många av de som varit på en folkhögskola som elev eller lärare hävdar det. I varje fall kan vi vara överens om att det finns många fördelar med Folkhögskolor. Deras pedagogik, sammanhang, flexibla möjligheter har hjälpt många människor som inte själva trodde de skulle kunna få någon utbildning att få det.
Idag var vi i Norrköping och hade en träff om folkhögskolornas möjlighet att bidra när det gäller utbildning och integration för nyanlända. Det finns massor av exempel på hur kurser på folkhögskolor kan bli en bra väg in i Sverige. Vi hörde också exempel på skolor som nu är HVB och kan ta emot elever under 18 år även för boende. Men det finns en hel del regeländringar som skulle behövas för att underlätta både vad gäller ersättning och rättigheter att bedriva undervisning.
Summan av dagens möte blev att vi skriver vidare på vårt PM om folkhögskolorna tillsammans med de i Folkhögskolespåret. Vi uppmanar intresseföreningarna att skriva ner vad som är folkhögskolornas styrka och vad de vill bidra med och som tredje steg ser vi vilka beslutsfattare som kan påverkas.
Det var en positiv och uppmuntrande dag. Det finns så många som vill så mycket.

Jämlik hälsa

Två dagar i London med Kommissionen för jämlik hälsa. Spännande att få träffa Sir Michel Marmot och hans medarbetare som berättade mer i detalj om sitt arbete än jag tidigare hört. Spännande att så intensivt fokusera på jämlik hälsa. Vi diskuterade mycket kring vikten av hälsa? Är det ett av de viktigaste målen för välfärdssamhället. Ja om vi ser att drivet i livet är att barn och unga får bra uppväxtvillkor, överlever länge och mår bra under tiden så är ju det just hälsa. Det är väl det som är samhällets mål att hjälpa så många människor som möjligt att leva länge och gott. Att hälsa, överlevnad och välmående är så ojämnt fördelat och att det finns grupper som hela tiden har ökad risk för ohälsa av olika slag är dåligt för både individer och samhället.
Ja allt det där var vi förstås eniga om. Det svåra är vad vi ska göra åt det. Ska vi höja nivån för alla eller ska vi inrikta oss på att lyfta de grupper som ligger lägst. Lyfta hela kurvan eller göra den mindre brant. Både och sa Marmot som konsekvent vägrade välja när vi frågade vad som var viktigast.

Nyanländas psykiska hälsa

Hurra nu är vi igång med arbetet!
Socialdepartementet har beviljat vår ansökan angående förstudien om psykisk hälsa hos nyanlända och migranter – tre miljoner under 2015. Jag är mycket glad över regeringens beslut eftersom en stor mängd människor har stora behov vilket kräver nya, smarta, effektiva lösningar.
Vi kommer tillsammans med Landstinget i Värmland i en pilot arbeta med att förstärka generella och tidiga insatser för att spara specialistinsatserna till de allvarliga tillstånden. Det är en förstudie som kommer ske med rasande fart nu under vintern.

Arbetet kommer att ske på tre nivåer:

  1. Hälsoundersökningar till alla
  2. Hälsoskola de som behöver och
  3. Kris och traumavård

Tidiga insatser inom hälso- och sjukvård behövs både för att avlasta specialistverksamheter och göra svenskundervisning och skola meningsfull. Psykisk hälsa är en nyckelfaktor för etableringen i Sverige – man måste må skapligt bra för att klara språkundervisning, skola och arbete.
Läs mer om arbetet på vår webbplats där publicerar vi också resultat längs vägen. Vi vill också samla in alla goda exempel, bra pågående arbete och smarta idéer. Vi vet att mycket pågår men att vi måste se till att vi kan göra dessa bra saker i mycket större skala. Så hör av er med tips.

Psykiatritoppmöte

Det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik anordnar idag det första gemensamma psykiatritoppmötet i Köpenhamn. Bakgrunden är att allt fler människor insjuknar i psykiska sjukdomar och att psykisk ohälsa är en av de stora utmaningarna i Norden. Budskapet från alla talare var att alla nordiska länder nu måste fokusera på att samarbeta kring bättre insatser för att behandla och förebygga psykiska sjukdomar.

Temat var avstigmatisering och princessan Mary inledde dagen med att vem som helst av oss kan drabbas av psykiska sjukdomar även om vi inte tror det. Att samhället har en stor utmaning inte bara när det gäller se till att det finns bra behandling och stöd utan också att förändra attityder och inställning. Fördomar och stigmatisering måste motverkas. Den här dagen innebär en enastående chans att utbyta erfarenheter och kraftsamla.

Danmarks socialminister, Karen Elleman lyfte det nordiska samarbetet och våra möjligheter att vara förebild. Alla måste bidra för att klara inkludering och minskad stigmatisering och hon betonad vikten av att fortsätta arbetet för de svårast sjuka.

Norges hälso- och omsorgsminister Bent Høie lyfter att vi behöver arbeta förebyggande. Att förskola skola och bra kompetens hos personalen viktiga. Han betonar oxå att vi måste göra något åt den största ojämlikheten i hälsa som vi har idag det vill säga att personer med psykisk sjukdom har 20 år kortare medellivslängd.

Poul Nyrup Rasmussen, tidigare dansk statsminister, uppmanade alla deltagarna på toppmötet att starta en kulturrevolution. Han menade att för att avstigmatisera psykisk sjukdom räcker det inte med utbildnings- och informationskampanjer. Det som verkligen krävs är ekonomiska resurser till psykiatrin och till det förebyggande arbetet, anser han.

– Om finansministrarna börjar ta höjd för det förebyggande arbetet inom psykiatrin – då blir det revolution, sa Poul Nyrup Rasmusson.

Bo Könberg avslutade dagen och hoppades på att detta var början på något viktigt. Han lämnade föra året en rapport där han pekade ut psykiatrin som ett av de områden norden borde sammarbeta kring. Det var han som föreslog ett årligt nordiskt psykiatritoppmöte och vi har nu upplevt det första.

Självklart undrar jag som alltid om sådana här möten verkligen gör skillnad? Det roliga idag var att det kändes som en massiv uppställning kring frågan, att insikten om nödvändigheten av aktion var större än någonsin. Vi får se. jag går hem lite hoppfullare i alla fall.