Månadsarkiv: december 2015

ehälsostudie

 

 

 

 

 

Två dagar med internationellt utbyte av tankar och idéer. Representanter från nordiska länderna och England, USA och Nya Zeeland. Dessutom representanter från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Som tidigare konstaterar vi att utmaningarna är lika även om länderna skiljer sig en del. Intressant att höra om alla aktiviteter som pågår i Danmark, Norge och Island. det känns som förhållandevis lätt att ta till sig praktiska metoder från våra grannar. Alla är rörande överens om att psykisk ohälsa är vår stora utmaning. Att vi måste hitta bättre sätt att möta både lindrig ohälsa och allvarliga psykiska sjukdomar och att inte glömma den kroppsliga hälsan.

En sådan här dag känns det extra kul att vi lanserar en studie som testar självhjälpsprogram dvs förebyggande insatser.

Kan man hjälpa sig själv att stärka den psykiska hälsa. Ja det tror jag definitivt är möjligt men som med allt annat finns det både bra och mindre bra sätt. Det finns en massa självhjälpsböcker och allt mer program på nätet. Även det som är egenvård måste förstås testas. Därför har vi lagt energi på att skapa en funktion som innebär att man vetenskapligt kan testa olika program. Den funktionen lanserar vi idag och i den finns just nu ett program för stöd att motverka lättare psykisk ohälsa.

Karolinska Institutet (KI) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (Uppdrag psykisk Hälsa) tagit fram en plattform där man kan göra vetenskapligt korrekta, randomiserade, kontrollerade studier på digitala självhjälpsprogram och deltagare kan registrera sig med hjälp av bank-id.
Det första programmet ska testas med start fredag 11 december och ger hjälp för lindriga problem som sömnproblem, oro, stress och nedstämdhet.

Vi skulle därför vilja be er alla att länka till denna sida från så många hemsidor, forum och digitala artiklar som möjligt. Länka till:
http://www.ehalsostudie.se