Kategoriarkiv: Suicid/självmord

Var 40:e sekund

En människa tar livet av sig var 40:e sekund i värden. Det är WHO:s siffror i deras senaste rapport. Det var en bra artikel i SvD för några dagar sedan där WHO bland annat rapporterade att självmord är ett problem i hela världen – inte bara i väst. Att det är vanligast hos personer över 70 år. Att fler dör i självmord än olyckor och konflikter. Här betonade också att det finns många olika orsaker till självmord. Det var en bra poäng för jag ser en tendens här i Sverige att olika företrädare rycker ut och hävdar vikten av åtgärder mot just den orsak de företräder. Att just den åldersgrupp de arbeter med har de mest alarmerande siffrorna.  Det gör att det kan se ut som om vi är oense om orsaker och vad som ska göras.

Min bild är att det är självmord är ett komplext problem där många aspekter måste beaktas och insatserna måste vara multi-multi. Det är lika viktigt att vi ser unga som gamla. Det finns lika många skeenden och händelser som det finns människor som tar sitt liv. I många fall finns inslag av psykisk och eller kroppslig sjukdom, trauma, kriser, stress, negativa situationer och olyckliga omständigheter.
Självklart måste vi lära oss mer och därför borde vi gemensamt i samhället utreda och följa upp all självmord för att bli bättre på att förebygga.
Självklart ska vi se till att hela samhället kan och vågar prat mer om psykisk hälsa.
Självklart ska vi se till att all vård är tillräckligt bra för att så långt det är möjligt förhindra självmord.
Självklart har vi alla ett ansvar och ingen har patent på lösningen.