Äntligen tillbaka

host-17

Hej bloggen.

Förlåt att jag varit borta så länge men det har varit så mycket. Kanske den intensivaste hösten i mitt liv eller så var hösten 2006 när vi avslutade Nationell psykiatrisamordning lika intensiv. Då skrev vi klart slutbetänkandet ”Ambition och ansvar” och jag åkte runt och berättade om våra slutsatser samtidigt som vi nattarbetade med texter.

Den här hösten har varit likartad med många olika arbetsspår på samma gång. Det kunskapslyft vi gör med asylsökande och nyanlända i fokus ovan på allt annat har verkligen satt hela kansliet, alla våra samarbetspartners och strävsamma verksamhetsutvecklarna i kommuner och landsting i högsta produktion. Jag är så oerhört tacksam att få vara med om allt detta. Så underbart att se alla människors engagemang men också bekymrade rynkor mellan ögonbrynen över att vi trots denna hastighetsökning inte riktigt hinner med samhällsutvecklingen.

Bokmässan som vi var på i slutet av september innebär så oerhört många möten med allt från personer som själva varit patienter i psykiatrin till beslutsfattare. Jag jämförde i tanken med det året för typ 7 år sedan när vi var med för första gången. Då var det många som tog några steg bort för att inte komma för nära vår monter ” Psykisk hälsa genom livet”. Vi fick gå runt och truga på människor våra pennor med hemsides adressen. I år fick vi hämta ner mer pennor till Göteborg för de tog slut efter två dagar och vi hade så många superbra samtal om allt från personliga upplevelser till idéer om hur man borde organisera sin verksamhet. Det är verkligen en mycket spännande mötesplats. Ett seminarium hade vi på scenen staden där vi pratade om hur människor påverkas av att bo i staden med alla ljud, impulser, människor och brådska. Författaren Niklas Ekdal som skrivit boken Hur jag dog (som ni ska läsa om ni inte gjort) var med.

Ja så har hösten innehållit en mängd olika samlingar av människor som delat med sig av sin kunskap. Intensiva arbetsmöten om innehållet i första linjen, handbok för elevhälsan. Många fler än vi trodde kom till mötet om integrerade verksamheter, IMR-dagen handlade också om insatser till de med allvarliga sjukdomstillstånd. Nu i veckan hade vi möte med ett stort antal företrädare från primärvården och pratade psykisk hälsa i primärvården. Flera av dessa finns filmade och ligger på hemsidan under genomförda arrangemang.
Igår var några av oss i Norrköping och mötte chefer och personal och hörde om den praktiska starten av insatserna i det Sociala utfallskontrakt som skapats. Den privata investeraren Larry Leksell och kommunstyrelsens ordförande Lasse Stjernkvist betonade båda att de gör detta för att bidra till förbättrat stöd till ungdomar som placeras. Inspirerade av metodutvecklingen i Norrköping och Örebro jobbar vi vidare med tekniken sociala investeringar och ser att sjukskrivningsområdet borde kunna ha nytta av detta. För att inte tala om alla de som jobbar i kommuner och landsting och just nu på grund av arbetsmiljö riskerar bli sjukskrivna. Insatser för att förhindra utmattningstillstånd och överbelastning av hjärnan är bara något vi måste fixa. Detta återkommer jag om..

 

Spännande sa räven…

rönnbärr

Då är vi igång igen efter sommaren. Ja, några av mina medarbetare har startat redan tidigare men många av oss kom tillbaka idag. Vi insåg alla både lite andäktigt men också uppspelt att det kommer bli jättemycket jobb i höst.

På vårt lilla måndagsmöte försöke jag se vad som kommer bli intensiva aktiviteter kring i höst.

  • Insatserna för nyanlända och asylsökandes psykiska hälsa blir förstås mycket fokus på. Organisationen för insatserna börjar se mer stabil ut. Vi drar igång med information och utbildning nästa vecka. Allt mer kommer på plats på hemsidan.
  • Innehållet i första linjen har vi workshop om i slutet av augusti och materialet måste ut. Handbok för elevhälsan, inventeringen av ungdomsmottagningarna är närliggande områden.
  • Insatser för att minska sjukskrivningarna rullar på med ett antal olika praktiska aktiviteter. Samma gäller Sociala investeringar där mer material och verktyg är på väg.
  • Våra digitaliserade lösningar som www.familjehemsverige.se, www.genombrott.nu sprids för fullt, asylsjukvårdsplattformen, uppföljningsverktyg, digitalisering av SIP utvecklas.
  • Hur vi ska göra för att minska antalet hyrpersonal kommer också vara högaktuellt i höst inte bara kring psykiatriker utan många olika yrkesgrupper och områden.

Så arbetslösa blir vi inte, inte i höst i alla fall. Jo det känns skönt att vara igång igen och riktigt spännande.  Trots att jag varit med så länge, börjar bli som en gammal rävhona, vet jag att vi i höst kommer göra saker jag aldrig fått vara med om tidigare. Dessutom får jag göra det med världens bästa arbetsgäng. Det är bara att ödmjukt tacka.

Almedalen för 12 gången

almedalen 2016

Ja, det är häftigta att vara tillbala i Visby och Almedalsvecken. Större än någonsin med ett så oerhört stort utbud av bra evenemang. Det är verkligen sant. Det är finns så mycket seminarier med innehåll och diskussioner på högsta nivå. Finns nog inte så många andra upplägg där man på kort tid kan informera sig om så mycket olika ämnen. Dessutom chans till så många möten som man annars inte skulle fått vara med om.
Jag har haft intensiva dagar. Får intryck av att det gäller alla. Än mer koncentrerat med mest evenemang månd-onsd.
Om ni vill se lite vad jag varit med om och kommer vara med om så titta på

Startsidan

Du begränsar dig själv om du tror att du är bättre än du är

 

hockey

Just precis så här tror jag att det är med flera företeelser än Leksands hockeylag. Det gäller i vanliga livet så väl som i utveckling av kommuner och landsting.

När vi började göra PRIO-överenskommelser kring psykisk ohälsa 2012 var det många diskussioner kring var nivåer för godkända prestationer bör sättas. Några hävdade att det inte kunde ligga under den lagstadgade nivån. Jag stred för att vi skulle lägga nivån så att alla fick anstränga sig för att klara dem men att det  skulle vara möjligt för alla att klara. Även om det skulle vara svårt för en del.

Jag är övertygad om att man måste möta människor och verksamheter där de är om det ska vara störst chans för dem att lyckas. Det blir aldrig bra om man gör sig för bra. Det blir ofta för jobbigt att lyckas. Antingen ger man upp direkt och försöker inte ens eller så tar man i allt man orkar och det går bra först men så orkar man inte hela sträckan ut eller misslyckas direkt. Det är oftast inte nyttigt att misslyckas. Även om mycket i vårt samhälle går ut på straff så tror jag att belöning är ett mycket bättre sätt att uppnå positiv förändring.

Därför tror jag att det är oklokt när min arbetsgivare SKL är så mån om att försvara det kommunala självstyret att vi inte vågar se de tillkortakommanden som finns. Vi är ofta snabbt ute och säger att det inte är så illa som det ser ut eller ropar ut ett glatt budskap att snart är vi världsbäst. För den medarbetare, chef eller politiker som står i en pressad situation ute i verkligheten tror jag inte att detta är någon hjälp. Tycker det är mycket bättre när någon frågar ”ärligt hur ligger du till?” och när jag svarar precis som det är säger ”ojdå då har du en del att ta i tu med, vill du ha hjälp”.

Genom att stå för hur läget är, ärligt våga se sin situation och hela den utmaning man har framför sig har man en just chans att göra något åt det. Fram för ärlighet och mod att inte göra oss bättre än vi är!

For än hit än dit

Vilken vecka det varit! Inleddes med ett seminarium i Skåne arrangerat av Etiska rådet med titeln ”I folkvandringens tid”. Blev ett mycket spännande program tycker jag. Mitt bidrag var en fundering om vad det är som styr våra val- riktlinjer, resurser, rädsla eller rimligt avvägda val. Vad händer när vi inte kan leverera den vård eller de insatser vi anser att vi borde. Jo etisk stress. Vi måste hitta smarta sätt att ta hand om nyanlända på ett bra sätt både för deras skull och för vår personal.

Så en helt hysterisk tisdag med Seminarium för rättspsykiatri på fm, snabb tågfärd till Norrköping och där delta i redovisning i det uppdrag kring vad kommunen kan göra för att förbättra sina tidiga insatser. Där satt chefer och politiker från hela kommunen. Även pressen var där och skrev bra artikel.

Onsdag var det dags för Skåne igen då var det regional kvalitetsregisterkonferens med temat psykiatri. Kände mig så stolt när de konstaterade att psykiatrin från att ha varit sist nu har flera saker som kan inspirera kroppssjukvården.

Riktigt i ottan for vi så iväg till Värmland. I Karlstad fick vi träffa ledningsgruppen i landstinget och möjlighet att tacka för att vi fick göra pilotstudien om nyanlända tillsammans med dem. Det var så roligt för både de och vi var så nöjda.

Fredagen den 13:e kan man ju känna sig lite skraj för men den avlöpte väl. Elevhälsokonferens ordnad av Dagens Medicin. Jag fick berätta om våra tankar kring elevhälsan som första linje och att vi gärna vill testa det konceptet i verkligheten. För varje gång som detta diskuteras så uppfattar jag att inställningen blir allt mer positiv. Tror att många ser fördelen med en första linje som ligger där alla barn är och att de då själva skulle kunna söka sig dit.

Avslutade fredagen med ett möte om hur vi ska gå vidare med Sociala utfallskontrakt. Norrköping och Lexel Social Ventures en privat investerare har blivit nominerade till Dagens samhälles pris för det ”Sociala utfallkontrakt” kring placerade unga som vi varit med och utformat. Frågan är nu hur vi ska gå vidare. Om vi ska försöka göra om samma upplägg i ett antal kommuner till för att pröva upplägget eller gå vidare och titta på en helt annan konstruktion. Vi får se…

välfärdspris

 

Slösa inte bort människors potential

 

gw1zmfvymgvd2uhdob3kI förra veckan var jag med på ett seminarium i Riksdagen som anordnades av föreningen Barn i behov. Temat handlade om att all ska klara skolan. Även om alla siffror vi har tyder på att fler barn besöker BUP, fler barn får insatser från Socialtjänsten och fler barn får extra insatser i skolan så händer det allt för ofta att barn inte får den hjälp de behöver. Många desperata föräldrar kan vittna om hur deras barn far illa för att rätt hjälp dröjer. Ofta handlar det om barn med olika neuropsykiatriska tillstånd. Många gånger är det barn där bilden inte är helt enkel. Där problemen inte ser ut helt enlighet boken eller där barn eller ungdomen har en ojämn profil.

Det är mänskliga lidanden som vi borde kunna minska. Många vittnar om oförståelse och okunskap som gör barnet och familjens börda än större. Många av de svårigheter som en person med till exempel autism har är jobbiga nog i sig själva och behöver verkligen inte späs på genom en oförstående omgivning. Dessutom vit vi att rätt hanterat kan vissa symtom eller beteenden till och med bli en tillgång.

Det är även en stor förlust för samhället när vi inte ger barn med neuropsykiatriska tillstånd rätt hjälp. I en spännande artikel i The Economist beskrivs att många fler skulle kunna jobba och försörja sig på egen hand med rätt hjälp. Det skulle också innebära att många företag skulle få arbetskraft av just den typ de söker och har stor nytta av. Ämnet behandlas på ledarplats och rubriken är ”Beautiful minds, wasted” och här diskuteras hur man ska göra för att inte slösa bort den potential som personer med autism har.

I en fördjupande artikel finns ett längre resonemang och en mängd bra information. I artikeln beskrivs den stora ökningen av antalet personer med autismspektrumstörningar som skett under senare år. I USA var det en person per 14 000 som hade diagnosen på 1970-talet. Idag är det i USA en per 68 och i Syd Korea en per 38. Här finns mycket att diskutera kring hur man ställer diagnos men klart är att det är en allt större andel personer som har svårigheter i dagens samhälle. Autism i sig är en bred grupp tillstånd med allt från nedsatt kognitiv funktion till högbegåvade. De personer som har någon typ av autismspektrumstörning har mycket skilda svårigheter och förutsättningar. För vissa är det svårt att klara något arbete medan det för andra kan gå alldeles utmärkt om man får rätt stöd. Det finns dessutom mycket som talar för att om svårigheterna identifieras tidigt och individuellt anpassad behandling sätts in så kan personen hitta strategier att hantera sina speciella förutsättningar.

I de flesta länder är det en mindre andel än vad som skulle vara möjligt som har fått anpassad utbildning och är i arbete. Länder där man satsat på extra stöd i skolan har bättre resultat men i troligen är det en allt för låg sysselsättningsgrad i de flesta länder.

Det är här slöseriet med mänsklig potential kommer in. Det finns en mängd exempel på att med rätt stöd, viss anpassning av arbetsmiljön och rätt arbetsuppgifter kan många med autismspektrumstörningar bli den perfekta arbetskraften. Kloka arbetsgivare ser potentialen hos medarbetare som kan utföra krävande med utmärkt resultat.

Ska vi våga tro att vi är på väg mot en ökad kunskap om tidig upptäckt, rätt stöd och en förstående arbetsmarknad som gör att vi kan ta tillvara hela potentialen hos personer med autism. Jag vill tro det!

20160416_LDD001_0

 

Stor och stark måste vara snäll

12974428_1178939368817043_6353082253741421444_n

Jo det stämmer bra i många olika sammanhang. Precis som Bamse säger den som är mycket stark måste också vara mycket snäll. Det gäller kommuner och landsting/regioner också. Det var en av de budskap som framfördes på gårdagens nationella samling kring den sociala barn och ungdomsvården.

Björn, en politiker från Östersund tryckte på att den stora kommunen självklart har försteg när det gäller att kunna ha hög kompetens kring saker som sker sällan. Har större möjligheter att driva ett kompetent utvecklingsarbete och bör vara den som ser till att bra samarbetsformer utvecklas i ett län. För allas skull medborgarnas, kommunernas och ja landets skull.

I teorin tror jag alla håller med men jag ser att i pressade lägen är det lätt att alla i första hand ser om sitt eget hus. Jag hör och ser tendenser i olika frågor där de stora kommunerna eller regionerna ibland vill dra sig ur nationella samarbeten med hänvisning till att den här utvecklingen klarar vi att göra själva.

Här måste vi hjälpas åt att starkt hålla på principen att vi har ett gemensamt ansvar för hela landet. För att vi ska kunna skapa likvärdig vård och omsorg måste vi alla hjälpas åt. Ur ett forsknings eller utvecklingsperspektiv är Sverige i säg så litet att vi har svårt att få fram tillräckligt många superduktiga människor inom alla de områdens vi vill utveckla. Därför måste vi kraftsamla och se till att skapa smidiga utbyten så att vi skapar en gemensam, tillräckligt stor utvecklingskraft. För det krävs en kritisk massa av kompetenser som jag inte tror vi kan utveckla var för sig.

Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns ett antal områden där möjlighet att skapa gemensamma funktioner och myndighetsutövning över kommungränserna behövs. Där måste staten snabbt se till att ändra lagen så att detta inte bara är smart och effektivt utan också lagligt.