Riktiga lösningar bäst

Att verkligen kunna utnyttja all ny teknik som finns är en stor utmaning. I kommuner och landsting ligger vi inte först när det gäller digitalisering gentemot medborgarna. Det är mycket lättare att boka biljetter till bion, köpa saker, kolla resetider och så vidare än vad det är att boka tider i vården. Därför är det kul att Regeringen och SKL har enats om en vision som ska omfatta arbetet med att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter i såväl hälso- och sjukvården som socialtjänstens olika delar.

Men jag tycker att det är ännu bättre att vi faktiskt lyckats göra en praktisk digitaliserad lösning för de som vill anmäla sig till att bli familjehem. Titta på Uppdrag psykisk hälsas hemsida om verktyget och presentationsmaterial. Vi tänkte först göra en pilot med några kommuner men kom sedan på att det fanns ett så stort behov av den här typen av tjänst att vi bestämde oss för att köra skarpt från början och istället utveckla tillsammans med de första användande kommunerna. Hittills har det gått bra.

Det kommer nya kommuner som ansluter sig till tjänsten i stort sett varje dag.

familjehem

Många goda exempel

 

Psynkpris 2015

Efter en härlig semestervecka med sol och bad blev det en rivstart i måndags. Började med en förmiddag i Växjö där vi rundade av 2015 års arbete med BUP Kronoberg. De har verkligen gjort en fantastisk utvecklingsresa under förra året. Vi har också lärt oss massor genom det nära samarbetet och att vi fått delta i deras processer. De har gjort mycket men kommer att ha ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete framför sig. Alla var överens om att vi gärna vill fortsätt samarbete i någon form under 2016.
Sedan var det dags för studiebesök i Malmö tillsammans med SKL:s programberedning för barn och ungas hälsa. Vi såg många olika verksamheter och lösningar som verkligen inspirerar och visar på vad man kan göra för att skapa en bra första linje, för att ta hand om alla förskolebarn på ett bra sätt och arbeta intensivt med integrering trots stora utmaningar som i Rosengård.
Onsdag morgon inledde jag med direktsändning av ”Tankar för dagen i P1” blev lite kaotiskt i studion men fixade sig sen. Efter detta raka vägen till Psykisk (o)hälsa mässan där jag hade förmånen att få inleda och få dela ut Psynkpriset. http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/vinnare-av-psynkpriset-2015/ Det är ett pris som vi nu delat ut i typ 5 år. I fem olika kategorier uppmärksammar vi personer eller organisationer som på olika sätt betytt mycket för barn och ungas psykiska hälsa.
Idag har den mesta tiden gått åt till möten och rensa i mailen. Vi har så mycket spännande på gång och så mycket nytt som händer hela tiden. Nytt utseende på webben och ny film om Alex till exempel.

Vilka spår sätter vi i år?

vinter3

På jobbet igen. Det är full fart här på kansliet även om inte alla är tillbaka efter julledigheten. Nu börjar det gå upp för oss alla att vi har en ny överenskommelse och att det är massor som behöver göras snabbt för att det ska bli tydligt för kommuner och landsting vad som väntas av dem och vilket stöd vi kommer kunna ge.

Här på SKL:s hemsida finns en del information och vi kommer att komma med mer. Vårt utvecklingsarbete kan ni som vanligt följa på www.uppdragpsykiskhälsa.se

Det hänger på oss, vi här på kansliet och alla, personal, beslutsfattare, politiker med mera vilka spår det blir av denna satsning. Så kom igen!

vinter2

 

 

 

Gott Nytt År!

vinter 1

Så är det dags för ett nytt år igen med lite riktig vinter.

Jag jobbar så smått idag men hemifrån Uppsala. På förmiddagen spelat in ett avsnitt Tankar för dagen som ska sändas januari på Trettondagen. Har inspirerats av affischerna från Svenska kyrkan med texten”Det hände då och det händer nu”. Övergrepp, människor på flykt, maktgalna beslutsfattare, kyla, nöd och umbäranden. Men också medmänsklighet, värme, solidaritet, påhittighet, människor som hjälper och tröstar varandra. Jag hoppas vi får se mycket mer av det detta år. Nu har vi ett nytt år framför oss med nya möjligheter.

Jag har sett flera goda exempel senaste dagarna på hur människor tar i tu med saker de ser i sin närhet som vårdpersonal som samlar in kläder och delar ut till familjer som behöver när de söker vården. Startkit på BB till exempel.

Om alla gör vad de kan i sitt hörn och vi är jättemånga som gör det så blir det otroligt mycket gjort.

 

ehälsostudie

 

 

 

 

 

Två dagar med internationellt utbyte av tankar och idéer. Representanter från nordiska länderna och England, USA och Nya Zeeland. Dessutom representanter från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Som tidigare konstaterar vi att utmaningarna är lika även om länderna skiljer sig en del. Intressant att höra om alla aktiviteter som pågår i Danmark, Norge och Island. det känns som förhållandevis lätt att ta till sig praktiska metoder från våra grannar. Alla är rörande överens om att psykisk ohälsa är vår stora utmaning. Att vi måste hitta bättre sätt att möta både lindrig ohälsa och allvarliga psykiska sjukdomar och att inte glömma den kroppsliga hälsan.

En sådan här dag känns det extra kul att vi lanserar en studie som testar självhjälpsprogram dvs förebyggande insatser.

Kan man hjälpa sig själv att stärka den psykiska hälsa. Ja det tror jag definitivt är möjligt men som med allt annat finns det både bra och mindre bra sätt. Det finns en massa självhjälpsböcker och allt mer program på nätet. Även det som är egenvård måste förstås testas. Därför har vi lagt energi på att skapa en funktion som innebär att man vetenskapligt kan testa olika program. Den funktionen lanserar vi idag och i den finns just nu ett program för stöd att motverka lättare psykisk ohälsa.

Karolinska Institutet (KI) har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (Uppdrag psykisk Hälsa) tagit fram en plattform där man kan göra vetenskapligt korrekta, randomiserade, kontrollerade studier på digitala självhjälpsprogram och deltagare kan registrera sig med hjälp av bank-id.
Det första programmet ska testas med start fredag 11 december och ger hjälp för lindriga problem som sömnproblem, oro, stress och nedstämdhet.

Vi skulle därför vilja be er alla att länka till denna sida från så många hemsidor, forum och digitala artiklar som möjligt. Länka till:
http://www.ehalsostudie.se

En dröm eller…

I förrgår var det stormöte om SIP (Samordnade individuella planer) och idag var det konferens om Sociala investeringar. Nu börjar verkligen alla årens hårt arbete med barn och ungas psykiska hälsa via Modellområdes projektet till Psynk bära frukt. Många massa bra saker på gång. Arbetet som Norrköping och Örebro gör är riktigt bra och i morgon kommer ca 100 personer och är med på utbildning om hur man praktiskt gör sociala investeringar. Men först var det stormöte idag.

Arne Holte inledde på förmiddagen och verkligen i högform. Han hade gjort en presentation som beskrev hur det skulle kunna vara om Stefan Löfven och Magdalena Anderson gjorde ett 10-punktsprogram om psykisk hälsa. Tomas Bokström gjorde en snabb överblick om sociala inveseteringar.  Sedan presentationer och lokala exempel.

Holte

Att förlora sin etiska kompass

Det var riktigt tungt att gå iväg till Läkarsällskapets tisdagssammankomst för att diskutera etik och korruption efter att ha hört regeringens nya åtgärder kring flyktingar. Men en sak i taget.
Seminariet var anordnat av Lennart Levi som säger att samhällets och vår egen värdegrund påverkar otaliga politiska, juridiska, ekonomiska, medicinska och andra transaktioner och beslut världen över. Beroende på dess innehåll och det sammanhang där den tillämpas kan den främja människors hälsa och välbefinnande – eller vara farlig för liv och hälsa. Han har därför tagit initiativ till ”Poznan Declaration” som föreslår kritiskt/etiskt tänkande i all högre utbildning. Det var ett spännande och lärorikt seminarium som finns filmat och ska bli tillgängligt på Läkaresällskapets hemsida. Trots trevligt seminarium och eftersamtal med ett antal pensionerade läkare kände jag mig sorgsen på vägen hem.
Dagens beslut om förändrad flyktingpolitik känns så fel. Jag kan inte se att vi och då tänker jag på Sverige i stort gjort vårt allra bästa för att kunna ta emot så många som möjligt i landet. Visst vi behöver andrum men det beror på att vi inte tagit situationen på allvar från början, att nödvändiga beslut drar ut på tiden och att inte hela Sverige hjälps åt. Min bild är att vi visst klarar att ta emot ett stort antal nyanlända per år men vi kan inte ha bara några få kommuner som står för hela mottagandet. Vi måste självklart sprida ut ansvaret.
All den medmänsklighet som vi beskrev oss ha i höstas när vi såg bilden på den döda lilla pojken på stranden var är den. Varför är människoliv inte lika mycket värt nu. Sverige kan inte vara så generösa när inte andra är. Den relativa synen på vad som är rätt och fel är en av de faktorer som beskrevs som orsak till korruption på seminariet i kväll. ”Om andra gör fel så har jag också rätt att göra det.”
Många hyllar pragmatism och säger sig vara pragmatiker. Visst det är jättebra om det innebär att man är bra på att praktiskt lösa saker på ett enkelt och ändamålsenligt sätt. Men det finns en stor fara som man hela tiden måste vaka på: ”att ändamålen helgar medlen”, att vi förändrar vår syn på vad som är rätt och fel utefter vad som är praktiskt och lättaste vägen att gå. Risken att vi tappar vår etiska kompass är överhängande.
Jag tycker att dagens beslut inskränker den asylrätt vi tidigare varit så rädda om. Jag är rädd att det här är ett steg mot att vi överger den.
Mitt sätt att hantera detta blir att ägna mig ännu mer åt att hitta bra lösningar för hur vi ska kunna stödja landsting och kommuner att möta nyanländas psykiska hälsa bättre. Vi har börjat arbetet med att samla in goda exempel. Lägg in allt ni känner till i vårt insamlingsverktyg. Följ på webben vad vi gör.